התכנסות והרשמה
09:15-10:15
מושב פתיחה - בניין 73 (אולם ג'ויה קלייר זוננפלד)
09:15-09:30
דברי פתיחה וברכות
פרופ' רבקה כרמי – נשיאה (בפועל), אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' נח גליל – נשיא האיגוד הישראלי למים
09:30-10:15
הרצאות מליאה - בניין 73 (אולם ג'ויה קלייר זוננפלד)
09:30-10:00
דוד ירוסלביץ – סגן נציב המים למקצוע : רשות המים הלאומית ושינויים מבניים במשק המים בישראל
10:00-10:15
בוקי אורן – יו"ר "מקורות": הובלת השתלבותה של ישראל במודל העסקי של תעשיית המים העולמית
10:15-10:45
הפסקת קפה + תערוכת תעשייה ותצוגת פוסטרים - בניין 26 (קרייטמן)
10:45-12:50
מושב בוקר - בניין 26 (קרייטמן)
אולם 5 - קומה ב'
אולם 4 - קומה ב'
אולם א' - קומת קרקע
אולם 6 - קומה ב'
10:45-11:10
סוגיות באיכות וטיפול במים ושפכים בעשור הנוכחי בישראל
פרופ' מנחם רבהון (הטכניון), שרה אלחנני והילה גיל (נציבות המים)
הקצאות ומחירים במשק בר- קיימא- מודל תכנון ויישום לשנת 2020
אור גולדפרב (נציבות המים)


בחינת תהליכי ההרטבה וההמלחה של כבול בעמק החולה באמצעות מודל של תנועת מים ומלחים בשכבת הקרקע הבלתי רוויה
מירלס ו., בנימיני י. (משרד החקלאות) מירון מ., פרס מ., יסעור ע. (מיג"ל)
התמודדות עם בעיות איכות מים באקוויפר החוף
שרה אלחנני (נציבות המים)


11:10-11:35
שלוב סימולטני של פלוקולציה וספיחה על פחם פעיל אבקתי להכנת קולחים לשמוש חוזר בלתי מוגבל ולטפול בממברנות וחלוף יונים
פרופ' נאוה נרקיס, סבטלנה יוסים (הטכניון)
בחינת משמעויות של גישות שונות למדיניות מחירי מים בישראל
גדי רוזנטל (כיוון - אסטרטגיה כלכלה ופיתוח עסקי)
מודל הידרולוגי לסביבה קרסטית: מקורות נהר הירדן
אלון רימר (חקר ימים ואגמים), יגאל סלינגר (סתיו ממ"ג)
שינויים במרחב ובזמן בריכוזי תרכובות אורגניות נדיפות בתווך הלא רווי ובאזור פני מי התהום ב"מגן", תל אביב
חגית לב-וינר, פרופ' דניאל רונן, ד"ר עפר דהן, ד"ר נעם ויסברוד (אונ' בן-גוריון), ד"ר אלן גרבר, ד"ר זאב גרסטל, פרופ' אורי מינגלגרין (מרכז וולקני)
11:35-12:00
סיכום תוצאות מערכת פיילוט UV ‏ כבסיס לתכנון מערכות חיטוי קולחים במפעלי השבה
תומר קרייצר, ד"ר חיים צ'יקורל, ארנון מאיר, אבי אהרוני (מקורות)
השקיה משולבת בתהליכי התפלה- שיקולים כלכליים וסביבתיים
פרופ' נאוה חרובי (מחקר יישומי כלכלי והמכללה האקדמית נתניה)
מודל לחיזוי נפחי מים זמינים בכנרת
עמיר גבעתי (השירות ההידרולוגי)
פיתוח שיטות מתקדמות להאצת השיקום של אקוויפרים מזוהמי פנל"ם (פאזות נוזליות לא מימיות)
שרון יניב, פרופ' הלל רובין (הטכניון)
12:00-12:25
הרחקת תרכובות חנקן וזרחן בטיפול ביולוגי משולב עם הפרדה ממברנלית
קרן בן-דוד מלאכי, פרופ' נח גליל (הטכניון), ד"ר חיים שיינדורף (טכנולוגיות לשימור הסביבה)
ניתוח רב ממדי כשיטה למיפוי איכות שפכים
ד"ר עמוס ביק (JCT), פרופ' גדעון אורון (אונ' בן-גוריון)
שיטפונות מלאכותיים ככלי ממשק בניהול ושיקום נחלים בהדגמה על שמורת טבע עין אפק-נחל נעמן
נתי ברגמן (אונ' בן-גוריון), הלל גלזמן (רשות הטבע והגנים), לאה ויטנברג (אונ' חיפה)
ניטור מזהמים אורגניים נדיפים (VOCs) בתת הקרקע בעזרת צמחים (Phytoscreening)
עמית שורק, ניר עצמון, פרופ' אורי מינגלגרין, ד"ר זאב גרסטל, ד"ר אלן גרבר (מרכז וולקני), פרופ' דניאל רונן, ד"ר עפר דהן, ד"ר נעם ויסברוד (אונ' בן-גוריון)
12:25-12:50
פיתוח מודל מתמטי לתפעול אופטימלי של מערכת הבוצה המשופעלת בשפד"ן
ד"ר שלום מורד, פרופ' מרדכי שחם, פרופ' אשר ברנר (אונ' בן-גוריון)
שימוש חוזר במים בחקלאות וקַיָימוּת בעידן ההשבה וההתפלה: האם הם מִתיַישְבִים?
פרופ' אורי צולר (אונ' חיפה)

שיקום נחלים חוצי גבולות בישראל והרשות הפלסטינית
ליאור אסף (מכון ערבה ללימודי הסביבה), אל חטיב נ. (WEDO, הרשות הפלסטינאית)

ספיחה כמנגנון העיקרי לשינויים בעיכוב של מזהמים אורגנו-הלידים באקוויטרד של רמת חובב
שי עזרא, פרופ' שמעון פיינשטיין, פרופ' אילון אדר, ד"ר יבחר גנאור (אונ' בן-גוריון), יצחק בילקיס (האוניברסיטה העברית - רחובות)
12:50-14:00
ארוחת צהרים + תערוכת תעשייה ותצוגת פוסטרים ++ אספה כללית (אולם 6 - קומה ב')
14:00-16:05
מושב צהרים - בניין 26 (קרייטמן)
אולם 5 - קומה ב'
אולם 4 - קומה ב'
אולם א' - קומת קרקע
אולם 6 - קומה ב'
14:00-14:25

הרחקת ניטראט ממערכות גידול דגים מסוחררות ע"י ניצול הפסולת האורגנית הנוצרת בבריכה – פיתוח ואימות אמפירי של מודל המבוסס על תהליך בוצה משופעלת
סיון קלס, ד"ר אורי להב (הטכניון), נעם מוזס (המכון לחקר ימים ואגמים – אילת)

הערכת המשמעות של התקנות הבריאותיות של ארגון הבריאות העולמי משנת 2006 לניצול שפכים לחקלאות
פרופ' הלל שובל (מכללת הדסה ירושלים)

Endotoxins in the aquatic environment: Review of potential health effects, and a case study for the Island of Montreal
Isabel Fatima da Silva Baptista, Bruce Mazer and Prof. Ronald Gehr (McGill University, Canada)

Desalination in Australia - Technology Adoption and Environmental Constraints
Prof. David Waite (The University of New South Wales, Australia)

14:25-14:50
התנהגות קולואידים של תחמוצות והידרוקסידים של ברזל באלקטרופלוקולציה
עינן אופיר, פרופ' אבנר עדין (האוניברסיטה העברית – רחובות)
רשות המים הממשלתית החדשה
פרופ' יואב כסלו (האוניברסיטה העברית - רחובות)
איסוף וטיפול בשפכים וניצול קולחין- ממצאי סקר ארצי 2004
נסים קשת (רשות הטבע והגנים), גיא רשף (נציבות המים)
שילוב המים המותפלים במערכת הארצית – היבטי תפעול
ד"ר יוסי דרייזין, תמי שור (נציבות המים)
14:50-15:15
טיפול במים ושפכים באמצעות שילוב של תהליכי ספיחה וחמצון אלקטרוכימי
פרופ' ארמנד בטלהיים, פרופ' אלי קורין (אונ' בן-גוריון)
אבטחת איכות מי-שתיה: מורכבות הניהול והיבטים כלכליים
ד"ר סיניה נתניהו ויהושע שוורץ (תה"ל)
15:15-15:40
תכנית מתאר ארצית למשק המים – תמ"א 34ב'
ד"ר משה הרפז (פיטלסון, שילה, יעקובסון – אדריכלים)
הערכת אמינות מערכת השבת מים אפורים למגזר הביתי
זוהר שוורצמן, ד"ר ערן פרידלר, ד"ר אבי אוסטפלד (הטכניון)
15:40-16:05
כלים חדשים להערכת יעילות תהליכי סינון ממברנלי וגרנולרי
ד"ר ויטלי גיטיס (אונ' בן-גוריון), ד"ר ג'ני גון, פרופ' עובדיה לב (האוניברסיטה העברית)
16:05-16:30
הפסקת קפה + תערוכת תעשייה ותצוגת פוסטרים
16:30-17:15
הרצאת מליאה - בניין 26 (קרייטמן) - אולם 6 - קומה ב'
  האם ניתן לשתות מי-ברז בישראל: סיכום המלצות ועדת עדין
פרופ' אבנר עדין (האוניברסיטה העברית - רחובות, יו"ר ועדת עדין לעדכון תקני מי השתייה בישראל)
לגרסת הדפסה לחצו כאן (מסמך PDF)
* יתכנו שינויים בתכנית